دانشگاه

تحصیل در رشته روان شناسي

برای سفارش انواع پروژه کلیک کنید

روان‌شناسي

 

مجموعه روان شناسي يكي از رشته‌هاي گروه علوم انساني است، كه كليه فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسـي بـدون توجه به نوع مدرك تحصيلي شـان مي‌تواننـد در آزمـون ورودي كارشناسـي ارشـد روان شناسي شركت نمايند‌.

مجموعه روان شناسي ويژگي‌‌هاي خاصي دارد كه آن را به نحوي از ساير رشته‌ها متمايز مي‌سازد. از جمله‌ اينكه ‌اين رشته جذابيت خاصي دارد چرا كه به عنـوان يك عـلم كاربـردي در خدمت زندگـي بهتـر قـرار دارد.

 روان شناسي درباره‌ي شما، ديگران، رفتارها، عملكرد ذهن و آنچه كه به آساني قابل مطالعه نيست سخن مي‌گويد.گرچه با وجود جذابيت اين رشته در عين حال بايد توجه داشت كه دستيابي به ‌اين موارد كار چندان آساني نيست.

از طرفي تعلق اين رشته به دو مجموعه‌ي كلي علوم انساني و علوم پايه از ديگر ويژگي‌‌هاي منحصر به فرد آن است. از آنجايي كه رشته روان‌شناسي از سويي به مطالعه سخت افزار  (دستگاه عصبي و غدد) و از سويي ديگر با مطالعه نرم افزار (رفتار، واكنش، عملكرد، تفكر و ) در ارتباط است عده‌اي آن را متعلق به مجموعه انساني و عده‌اي متعلق به مجموعه‌ي علوم پايه و پزشكي مي‌دانند،همانطور كه آزمون اين رشته نيز،هم توسط وزارت علوم و هم توسط وزارت بهداشت برگزار مي‌گردد.

به طور كلي روان شناسي يعني شناخت روان و ذهن افراد كه ما از طريق مشاهده رفتار و جلوه‌هاي آن به بررسي ذهن و ساختار آن مي‌پردازيم.

مجموعه روان شناسي شامل 5 گرايش 1- روان شناسي عمومي2- روان شناسي باليني 3- سنجش و اندازه‌گيري (روان‌سنجي)
4- روان‌شناسي صنعتي و سازماني 5- روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان

مي‌باشد.

روان شناسي باليني،پر طرفدارترين گرايش اين مجموعه است‌.روان‌شناسي باليني با ارزيابي،تشخيص و درمان اختلالات از اختلالات باليني شديد تا مشكلات جزيي فردي كه به نحوي عملكرد فرد را در زندگي با مشكل مواجه كرده است، سر و كار دارد. كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني مي‌تواند به عنوان روان‌شناس باليني به كار روان درماني در بيمارستان‌‌هاي رواني، كلينيك‌‌هاي روان‌شناسي، مراكز مشاوره و راهنمايي، سازمان بهزيستي و ادارات مربوطه به صورت فردي يا گروهي مشغول گردد. امكان ادامه تحصيل در اين گرايش در مقطع دكترا در انستيتو روانپزشكي تهران و دانشگاه علوم بهزيستي وجود دارد.

روان‌شناسي عمومي، ديگرگرايش اين مجموعه است كه به نسبت 3 گرايش ديگر ظرفيت پذيرش بالاتري را نيز به خود اختصاص داده است. روان‌شناسي عمومي با مسائلي چون رفتار، رشد، هوش، يادگيري، حـافظه، انگيـزه، هيجـان، بهنجاري و ناهنجاري و رفتارهاي اجتماعـي سر و كار دارد.كارشناس  ارشـد روان شناسي عمومي‌مي‌تواند به كار درمان مشكلات خانوادگي، بين فردي، فردي،تحصيلي،شغلي،زناشويي و پژوهش‌‌‌هاي روان شناختي، خدمات روان شناسي در مراكز بهزيستي و بهداشت رواني بپردازد.دانشگاه‌‌هاي تربيت مدرس،علامه طباطبايي و الزهراء،شهيد چمران اهواز،شيراز و علوم تحقيقات امكان ادامه تحصيل در مقطع دكترا را براي اين گرايش مهيا دارند.

روان سنجي،گرايش سوم مجموعه روان شناسي است كه كمترين تعداد داوطلب و در عين حال كمترين تعداد پذيرش را دارا است‌. روان سنجي عمدتاً با آمار،شيوه‌هاي سنجش در آموزش و پرورش و يادگيري،ارزيابي‌هاي روانشناختي از طريق آزمون‌‌هاي رواني و شيوه‌هاي گزينش و سرند كردن در ارتباط است‌.كارشناس ارشد روان‌سنجي مي‌تواند به كار اجراي آزمون‌‌هاي رواني – تشخيصي، سنجش هوش، ويژگي‌‌هاي شخصيتي، آسيب‌هاي مغزي، عقب ماندگي‌هاي ذهني، ارزيابي در آموزش و پرورش، سازمان سنجش و داده‌پردازي مشغول گردد. يا به همراه يك تيم درمان در كلينيك‌‌هاي روان شناختي مشغول به كار گردد. گرايش روان سنجي در حال حاضر در ايران دكترا ندارد و اساتيد داراي تخصص اين گرايش در ايران بسيار محدودند‌.

روان‌شناسي صنعتي و سازماني، از سال 1383 به اين مجموعه افزوده شده است. روان‌شناسي صنعتي و سازماني پلي است بين روان‌شناسي محض و مهندسي انساني. اين رشته عمدتاً با علل، معلول‌هاي رفتاري، تأثيرات متقابل فرد و محيط كار و اثرگذاري محيط- فرد بر روي هم بحث مي‌كند. گرچه ظرفيت پذيرش در اين رشته بسيار محدود است ولي امروزه بسياري از كارخانجات ضرورت آن را حس كرده‌اند و درصدد بهره‌گيري از روان‌شناسان صنعتي در بهبود شرايط كاري خود هستند، كه البته اين گرايش در وزارت علوم نيز 2 نفر ظرفيت دارد.

روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان، از سال 1384 به مجموعه روان‌شناسي افزوده شد.  اين گرايش همگام با روان‌شناسي باليني است با اين تفاوت كه با اختلالات دوران كودكي و نوجواني سر و كار دارد.

در دانشگاه آزاد علاوه بر اين 5 گرايش، گرايش ديگري تحت عنوان روان‌شناسي شخصيت وجود دارد.

آزمون كليه گرايش‌‌ها در دانشگاه آزاد و سراسري به صورت كتبي و يك مرحله‌اي است.

در برخي از ظرفيت‌هاي دانشگاه سراسري، طرح آ.ت.ت وجود دارد كه به نوعي يك مرحله پذيرش محسوب مي‌گردد. طرح آ.ت.ت شرايط اختصاصي هر دانشگاه بوده و نحوه‌ي برگزاري آن در هر دانشگاهي اختصاصي است كه عمدتاً شامل ارزيابي توانايي‌هاي علمي، پژوهشي، ويژگي‌هاي شخصيتي و . . . است و به صورت مصاحبه برگزار مي‌گردد.

در رشته روان شناسي باليني، تعداد 20 نفر ظرفيت پذيرش متعلق به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. در اين آزمون كه از طريق وزارت بهداشت و درمان به صورت جداگانه برگزار مي‌گردد، 50 درصد سهميه پذيرش آزاد وجود دارد. گزينش در اين آزمون به صورت 70 درصد نمره كتبي و 30 درصد نمره شفاهي است.

لازم به ذكر است كه‌ اين مجموعه از مجموعه علوم تربيتي 2 كه شامل 4 گرايش روان شناسي كودكان استثنايي، روان شناسي تربيتي، مشاوره و راهنمايي و مشاوره است، متمايز بوده و روان‌شناسي كودكان استثنايي و تربيتي گرايش‌هاي مجموعه روان‌شناسي نيستند، اگر چه عنوان روان شناسي به آنها اطلاق مي‌گردد‌. با توجه به‌ اين نكته كه‌ اين رشته بنابر ماهيتش در دو مجموعه انساني و علوم پايه طبقه‌بندي مي‌گردد، آزمون گرايش روان‌شناسي باليني علاوه بر وزارت علوم و دانشگاه آزاد توسط وزارت بهداشت هم به صورت جداگانه برگزار مي‌گردد كه تنها داوطلباني كه مدرك كارشناسي روان‌شناسي (كليه گرايش‌‌ها) را داشته باشند،مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.

لازم به ذكر است كه در كانون فرهنگي آموزش فقط براي 4 گرايش زير آزمون برگزار مي‌گردد.

 

جدول گرايش‌ها وضرايب رشته روان‌شناسي

 

رديف

ضرايب دروس

 

 

گرايش

زبان

علم النفس

آمار و روش تحقيق

روان‌شناسي مرضي

روان‌شناسي رشد

روان‌شناسي باليني

روان‌شناسي عمومي

روان‌سنجي

آزمون‌هاي شناختي هوش و شخصيت

روان‌شناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان

1

روان شناسي عمومي

2

 

1

1

2

2

0

2

0

0

1

2

روان شناسي باليني

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

3

سنجش و اندازه‌گيري

2

0

2

1

2

0

1

2

2

0

4

روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

 


ضرايب و مواد امتحاني در دانشگاه دولتي

 

گرايش

ضريب دروس

روان شناسي عمومي

روان شناسي باليني

سنجش و اندازه‌گيري

روان‌شناسي صنعتي

روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان

متون تخصصي به زبان انگليسي

2

2

2

2

2

علم النفس

1

1

0

0

1

آمار و روش تحقيق

1

1

2

2

1

روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنايي

2

2

1

0

2

روان‌شناسي رشد

2

2

2

0

2

روان‌شناسي باليني

0

3

0

0

3

روان‌شناسي عمومي

2

0

1

0

0

روان‌سنجي

0

0

2

0

0

آزمون‌هاي شناختي هوش و شخصيت

0

0

2

0

0

روان‌شناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان

1

1

0

0

1

روان‌شناسي صنعتي

0

0

0

2

0

روان‌شناسي اجتماعي

0

0

0

2

0

رفتار سازماني

0

0

0

3

0

روان‌شناسي امور استخدامي

0

0

0

3

0

بالندگي سازماني

0

0

0

3

0

 


ضرايب و مواد امتحاني در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (روان‌شناسي باليني)

 

دروس

ضريب دروس

منابع

1- آمار و روش تحقيق

2

1- آمار و احتمالات – دكتر دلاور

2- روش تحقيق- دكتر دلاور

2- روان شناسي باليني

4

1- نظريه‌هاي روان‌درماني- پروچاسكا- ترجمه‌ي يحيي سيدمحمدي

2- آسيب‌شناسي رواني- روزنهان، سليگمن- ترجمه يحيي سيدمحمدي- 2 جلد

3- روان شناسي عمومي

2

زمينه روانشناسي – اتكينسون – اتكينسون و هيلگارد 2 جلد

4- روانپزشكي عمومي و فرهنگي

2

خلاصه روانپزشكي كاپلان – ترجمه‌ي دكتر پورافكاري – 3 جلد

5- روان‌شناسي رشد

2

رشد و شخصيت كودك-ماسن- ترجمه‌ي مهشيد ياسايي

6- زبان عمومي‌

2

Expanding reading skills – advanced

Developing reading skills – advanced

Reading and thinking- volume 1,2,3

Reading through interaction – volume 2,3

Mosaic reading (intermediate – high intermediate)

 

 

ضرايب و مواد امتحاني در دانشگاه آزاد

 

گرايش

 

دروس

روان شناسي عمومي

روان شناسي باليني

روان شناسي شخصيت

سنجش و اندازه‌گيري

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

1- متون روان شناسي به زبان انگليسي

2

2

2

2

2

2- علم النفس

1

1

1

0

1

3- آمار و روش تحقيق

1

1

2

2

1

4- روان شناسي مرضي و كودكان استثنايي

2

2

2

1

2

5- روان شناسي  رشد

2

2

2

2

2

6- روان شناسي باليني

0

4

2

0

0

7- روان شناسي شخصيت

0

2

3

0

0

8- روان شناسي عمومي

2

0

0

1

2

9- روان شناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان

1

3

1

0

1

10- آزمون‌‌هاي شناختي هوش و استعداد

0

0

0

2

0

11 – روان سنجي

0

0

0

2

0

 

تعداد كل داوطلبان مجموعه روان شناسي در سال 1380،3295 نفر و در سال 1381،4996 نفر و در سال 1382، حدوداً 7800 بوده است.

ظرفيت پذيرش در دانشگاه‌هاي سراسري در جداول ذيل آمده است:

 


جدول ظرفيت پذيرش رشته روان‌شناسي دانشگاه‌‌ها (كارشناسي ارشد- دورة روزانه)

روان‌شناسي عمومي

رديف

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه شيراز

6

محل تحصيل واحد بين‌الملل شيراز- قشم مي‌باشد.

2

دانشگاه الزهرا (س)

8

فقط زن

3

دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) قزوين

5

 

4

دانشگاه پيام نور مركز تهران

20

 

5

دانشگاه تبريز

3

 

6

دانشگاه تربيت مدرس

5

 

7

دانشگاه تربيت معلم تهران

6

محل تحصيل در دانشگاه تربيت معلم پرديس كرج مي‌باشد.

8

دانشگاه تهران

8

 

9

دانشگاه شهيد بهشتي

8

پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

10

دانشگاه علامه طباطبايي

10

 

11

دانشگاه گيلان

6

 

12

دانشگاه محقق اردبيلي

6

 

 

روان‌شناسي باليني

رديف

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه اصفهان

4

 

2

دانشگاه تبريز

3

 

3

دانشگاه شاهد

4

پذيرش از طريق آ.ت.ت

4

دانشگاه شيراز

5

 

5

دانشگاه فردوسي مشهد

4

 

6

دانشگاه تربيت معلم تهران

6

محل تحصيل در دانشگاه تربيت‌معلم پرديس كرج مي‌باشد.

7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3

 

                                                                   

روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان

رديف

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه شهيد بهشتي

6

 

 


روان‌شناسي خانواده درماني

رديف

                   دانشگاه محل تحصيل                 

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه شهيد بهشتي

7

با ضرايب رشته روان‌شناسي باليني

 

سنجش و اندازه‌گيري (روان‌سنجي)

رديف

                   دانشگاه محل تحصيل                 

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه علامه طباطبايي

10

 

 

روانشناسي ‌صنعتي سازماني

رديف

                   دانشگاه محل تحصيل                 

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه اصفهان

4

با هكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

جدول ظرفيت پذيرش رشته روان‌شناسي دانشگاه‌‌ها (كارشناسي ارشد- دورة روزانه)

روان‌شناسي عمومي

رديف

               دانشگاه محل تحصيل              

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه الزهرا (س)

8

فقط زن

2

دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) قزوين

5

 

3

دانشگاه تبريز

3

 

4

دانشگاه تهران

8

 

5

دانشگاه شهيد بهشتي

2

 

6

دانشگاه علامه طباطبايي

10

 

7

دانشگاه گيلان

3

 

8

دانشگاه محقق اردبيلي

6

 

 

 


 

روان‌شناسي صنعتي سازماني

رديف

               دانشگاه محل تحصيل              

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

5

 

2

دانشگاه اصفهان

4

با همكاري دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

روان‌شناسي باليني

رديف

               دانشگاه محل تحصيل              

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه اصفهان

4

 

2

دانشگاه تبريز

3

 

3

دانشگاه شاهد

4

پذيرش از طريق آ.ت.ت

4

دانشگاه شيراز

4

 

5

دانشگاه فردوسي مشهد

2

 

6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

2

 

 

سنجش و اندازه‌گيري (روانسنجي)

رديف

               دانشگاه محل تحصيل              

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نوبت اول

نوبت دوم

1

دانشگاه علامه طباطبايي

10

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

 

روانشناسي عمومي

روان‌شناسي باليني

روان‌سنجي

روان‌شناسي شخصيت

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

 

اراك

ارسنجان

اهواز

تربت جام

تهران-علوم تحقيقات

خوراسگان(اصفهان)

رودهن

تنكابن

مرودشت

 

بيرجند

تهران-علوم تحقيقات

رودهن

اردبيل

 

تهران مركز

 

كرج

 

ارسنجان

مرودشت

 

 


جدول ظرفيت پذيرش گرايش‎هاي روان‌شناسي

                                                                                                          

رديف

گرايش

روزانه

شبانه

غيرانتفاعي

پيام نور

جمع كل

تهران

شهرستان

كل

تهران

شهرستان

كل

تهران

شهرستان

كل

تهران

شهرستان

كل

1

روان‌شناسي عمومي

45

26

71

28

17

45

20

20

136

2

روان‌شناسي باليني

10

19

29

3

15

18

 

47

3

روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان

6

6

6

4

روان‌شناسي خانواده درماني

7

7

7

5

سنجش و اندازه‌گيري (روان‌سنجي)

10

10

10

10

20

6

روان‌شناسي صنعتي سازماني

4

4

9

9

13

****

 

78

49

127

41

41

82

20

20

227

 


منابع مطالعاتي

 

– شما فقط به دروسي كه براي گرايش مورد نظرتان داراي ضريب است پاسخ مي‌دهيد و رتبة شما در گرايش مطرح است.

 

زبان تخصصي:

      -دانشگاه سراسري و آزاد:

         1- خلاصه‌هاي هيلگارد از كتاب متن اصلي هيلگارد- زمينه‌ي روان‌شناسي

         2-  Reading in psychology- kianoosh hashemian.samt pub

         3-  متون تخصصي روان‌شناسي و علوم تربيتي دكتر خلعت‌بري- گل‌پرور

علم النفس:

      – دانشگاه سراسري:

         1- علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي- دكتر احدي و بني جمالي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

         2- روان‌شناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي- علي اصغر احمدي، انتشارات اميركبير

         3- درسنامه‌ي نظريات جديد علم‌النفس- دكتر خلعت‌بري، انتشارات كانون فرهنگي آموزش

       -دانشگاه آزاد:

           علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي- دكتر احدي و بني جمالي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

           علم‌النفس دكتر كيانوش هاشميان انتشارات دانشگاه پيام نور

آمار و روش تحقيق:

       -دانشگاه سراسري:

          1- احتمالات و آمار كاربردي- دكتر دلاور- انتشارات رشد

          2-  مباني نظري و عملي پژوهش- دكتر دلاور- انتشارات رشد يا روش تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي دكتر دلاور- نشر ويرايش

         3- روش تحقيق در علوم رفتاري- دكتر سرمد، بازرگان و حجازي-  انتشارات آگاه

       -دانشگاه آزاد:

         1- روش‌هاي آماري در علوم رفتاري- دكتر حسن پاشا شريفي و دكتر جعفر نجفي زند. انتشارات سخن

        2- روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري- دكتر حسن پاشا شريفي و نسترن شريفي- انتشارات سخن

 

منابع تكميلي:

         روش تحقيق در علوم رفتاري- رمضان حسن

نكته: مباني آمار و روش تحقيق در تمامي كتاب‌ها يكسان است و در صورتي كه فرصت چنداني نداريد مطالعه ي ساير منابع در دسترس مي‌تواند تا حد زيادي به شما كمك نمايد.

روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنائي:

      -دانشگاه سراسري:

        1- روان‌شناسي مرضي تحولي- دكتر دادستان- جلد 1 و 2 و 3 – انتشارات سمت

        2- روان‌شناسي نابهنجاري- روزنهان و سليگمن- ترجمه سيد محمدي- جلد 1 و 2 –  انتشارات ساوالان و ارسباران.

        3- روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي. دكتر سيف نراقي و نادري- انتشارات ارسباران

        4- بهداشت رواني و عقب‌ماندگي ذهني- دكتر احدي و بني جمالي- نشرني

 

 

 

 

 

      -دانشگاه آزاد:

        1- آسيب‌شناسي رواني- دكتر آزاد- جلد 1 و 2

       2- روان‌شناسي نابهنجاري- روزنهان و سليگمن- ترجمه سيد محمدي- جلد 1 و 2 –  انتشارات ساوالان و ارسباران

       3- روان‌شناسي كودكان استثنايي- ميلاني فر

       4- بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني – دكتر احدي و بني جمالي- نشرني

نكته: در درس روان‌شناسي مرضي، طبقه‌بندي اختلالات و ويژگي‌ها بر مبناي طبقه‌بندي تشخيصي DSMIVTR است و استفاده از منابع براي آشنايي با سيستم طبقه بندي كافي است.

منابع تكميلي:

         1-خلاصه روان‌پزشكي كاپلان (3 جلد)- انتشارات شهرآب يا ارجمند

        2-روان‌شناسي مرضي- ساراسون- ترجمه‌ي دكتر بهمن نجاريان- جلد 1و 2

       3- نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني- دكتر شفيع‌آبادي- مركز نشر دانشگاهي

       4- نظريه‌هاي روان درماني-پروچاسكا- ترجمه سيد محمدي- انتشارات رشد

       5-روان‌شناسي مرضي ريچاردپي. هالجين، ويتبورن – ترجمه سيد محمدي- نشر روان

روان‌شناسي رشد:

      -دانشگاه سراسري:

          1-روان‌شناسي ژنتيك- دكتر منصور- انتشارات سمت

         2- روان‌شناسي رشد- برك- ترجمه ي سيد محمدي- جلد 1 و 2 نشر ارسباران

        – دانشگاه آزاد:

        1-روان‌شناسي رشد. دكتر سوسن سيف. دكتر جميله كديور و همكاران (جمعي از مولفان) انتشارات سمت

        2- روان‌شناسي رشد نوجواني و جواني- دكتر احدي و نيكچهر محسني.

        3- پيشگامان روان‌شناسي رشد- دكتر فربد فدايي

منابع تكميلي:

       1-روان‌شناسي رشد- زندن- ترجمه دكتر گنجي- انتشارات بعثت

      2- روان‌شناسي رشد نوجواني و جواني- دكتر احدي و جمهري- انتشارات ققنوس

روان‌شناسي باليني:

      – دانشگاه سراسري و آزاد

         1- روان‌شناسي باليني- فيرس- ترجمه‌ي مهرداد فيروزبخت- انتشارات رشد

        2- روان‌شناسي باليني- دكتر شاملو

        3- روان‌شناسي باليني- حميد پورشريفي- انتشارات سنجش

        4- نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني- دكتر شفيع‌آبادي

       5- آزمون‌هاي رواني (در حد آشنايي با فرمت كلي آزمون‌ را از تمام كتاب‌هاي آزمون‌هاي رواني مي‌توانيد مطالعه كنيد).

روان‌شناسي عمومي:

      – دانشگاه سراسري:

         1- زمينه‌‌ي روان‌شناسي- سانتراك انتشارات رسا

         2- زمينه‌ي روان‌شناسي- اتكينسون، اتكينسون و هيلگارد- جلد 1 و 2 – انشارات رشد

      -دانشگاه آزاد:

         1- زمينه‌ي روان‌شناسي- اتكينسون، اتكينسون و هيلگارد- جلد 1 و 2- انتشارات رشد

        2-زمينه‌ي روان‌شناسي – دكتر محمد پارسا

 

 

روان‌سنجي ( سنجش و اندازه‌گيري)

     – دانشگاه سراسري

        روش‌هاي اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي- دكتر سيف- انتشارات دوران

      – دانشگاه آزاد

        اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي- دكتر شريفي- انتشارات رشد

آزمون‌هاي هوش و استعداد

       – دانشگاه سراسري

           1- آزمون‌هاي رواني- دكتر گنجي

          2-  آزمون‌هاي رواني- دكتر بهرامي- انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

          3- آزمون‌هاي فرافكن- دكتر بهرامي

          4- راهنماي سنجش رواني مارنات. جلد 1 و 2 . ترجمه ي دكتر شريفي- انتشارات رشد.

       – دانشگاه آزاد

           1-  نظريه‌هاي هوش و شخصيت- دكتر شريفي

           2- اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي- دكتر شريفي- انتشارات رشد

           3- آزمون‌هاي رواني- دكتر گنجي

روان‌شناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان:    

   -دانشگاه سراسري

        1- انگيزش و هيجان – دكتر خداپناهي انتشارات سمت

       2-  روان‌شناسي فيزيولوژيك- دكتر خداپناهي- انتشارات سمت

       3- فيزيولوژي اعصاب و غدد – دكتر روحاني- انتشارات سمت

      -دانشگاه آزاد

        1- انگيزش و هيجان. جان مارشال ريو – ترجمه‌ي سيد محمدي – نشر ويرايش

        2- مباني روان‌شناسي فيزيولوژيك. كارلسون – ترجمه‌ي مهرداد پژهان – نشر غزل

روان‌شناسي شخصيت:

      -دانشگاه آزاد:

        1- نظريه‌هاي شخصيت- شولتز- ترجمه‌ي سيد محمدي. نشر ويرايش

        2- نظريه‌هاي شخصيت- دكتر سياسي- انتشارات دانشگاه تهران

        3- نظريه‌هاي روان‌درماني پروچاسكا- ترجمه سيد محمدي- انتشارات رشد

روانپزشكي:

       -وزارت بهداشت:

         خلاصه روانپزشكي كاپلان- ترجمه‌ي دكتر پورافكاري- 3 جلد- انتشارات شهرآب (ويرايش نهم).

 

 

 

برچسب ها

ashkan

با سلام ، از حضور ارزشمند شما در این سایت خوشحالم و امیدوارم مطلبی که مشاهده می فرمایید مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، نظرات با ارزش خود را حتما با ما در میان بگذارید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن