آموزش فیزیکعلمیماورایی

فرادرمانی – عرفان حلقه یا سو استفاده از فیزیک

جدیدا مکاتب یا ایدئولوژی هایی تحت عناوین انرژی های مارایی ، اتصال به حلقه های کیهانی ، فرادرمانی یا … شکل گرفته اند ، که با برگزاری جلسه های متعدد سعی میکنند تا درد ها و مشکلات روحی افراد را تسکین دهند یا بطور کامل شفا دهند .

مسائل ماورایی و عرفانی را فقط از منابع معتبر علمی و فلسفی دنبال کنید

برای یک فیزیک دان یا محقق فیزیک این مساله یک خیانت است ، فیزیک دانان سالها تلاش می کنند تا با اثبات علمی و دقیق مسائل سخت و پیچیده را اثبات کنند و دید مردم را به کیهان و انرژی های کیهانی باز کنند اما عده ای با سو استفاده گری از این تحقیقات فیزیکی برای منافع خودشگان استفاده میکنند .  لازم است بدانید که مساله سو استفاده از علم برای اثبات عقاید حتی در ادیان و فرقه های دینی هم به چشم می خورد .

فرادرمانی – حلقه های عرفانی دقیقا چیست ؟

خرافه هایی که رنگ واقعیت دارند – فرادرمانی سعی دارد تا شما را با انرژی های کیهانی بست دهد و با الهام گرفتن از قدرت خدا و اتصال به انرژی های ناشناخته به شما قدرت دهد تا به درد های خود فائق آیید ، فرادرمانی در ادیان به شکل های مختلفی از جمله شفا گرفتن و معجزه ی خوب شدن بیمار  وجود دارد .

تعریف بیماری در فرادرمانی ، معیوب شدن شعور بخشی از وجود انسان است . بنابراین فرادرمانی همان شعور درمانی با نگاه ” فراکل نگر ” به انسان و بهبود نا به سامانی و اختلال در هر یک از بی نهایت اجزای وجودی انسان است . در نگاه فراکل نگری ، انسان شامل کالبد فیزیکی ، کالبد اختری ، کالبد روانی ،کالبد ذهنی، مبدل های انرژی مختلف ( چاکراها ) ، کانال های محدود و مسدود انرژی ( مطرح در طب سوزنی ) ، حوزه های مختلف انرژی از جمله حوزه انرژی پولاریتی بدن ، حوزه های بیوپلاسما ، شعور سلولی ، فرکانس مولکولی و دیگر اجزای شناخته شده و ناشناخته می باشد .
در فرادرمانی ، درمان به وسیله شعور کیهانی انجام می شود و فرایند درمان به هیچ یک از توانمندی ها و ویژگی های فرادرمانگر و بیمار ، بستگی ندارد.

تمام اینها عقیده است و کسی نمی تواند از بعد علمی به اثبات آن ها بپردازد ، در نگاه اول عقیده منحصر به فرد است و همچنین کسی نمی تواند به عقاید دیگران نقد وارد نماید اما هنگامی که عقیده به یک اصل و روش تبدیل شود می طلبد که مورد نقد قرار بگیرد .

در فیزیک چیزی به عنوان عقیده وجود ندارد ؛ دین و مذهب و ایدئولوژی برای ما قابل اثبات نیست . بحثی که در فرادرمانی مطرح است استفاده از انرژی های کیهانی است ، آیا واقعا انسان می تواند از این انرژی ها استفاده کند ؟

بله انسان می تواند به انرژی های کیهانی متصل شود ، ذات هستی و پیدایش ماده انرژی است ، و ذات انرژی در فیزیک از ذره نشات می گیرید ، هرچند که فیزیک کوانتوم زمینه جدیدی برای تحقیق بر ماهیت انرژی و شکل گیری نظریه ریسمان باز کرده است اما در حال حاضر ذات سازنده آفرینش کیهان را انرزی می دانیم . انرژی درمانی به فراتر از کیهان کاری ندارد ، ما منکر وجود جهان های دیگر و از جنس دیگر نیستیم اما جهانی که درگیر فضا زمان و انرژی است کیهان است و ذات انسان از ذات کیهان ریشه گرفته است ؛ اگر انسان در نهایت به خدا متصل باشد کیهان یکی از وسیله های اتصال انسان به خدا خواهد بود . در فیزیک چیزی به نام خدا نداریم ، نه اینکه یک فیزیک دان به خدا اعتقاد ندارد ، اما در تعاریف فیزیک بجای کلمه ” خدا ” از بی نهایت استفاده میشود  ، بی نهایت همان خداست که برخی به اشتباه تصور می کنند یک فیزیک دان یا کوانتومیست اعتقادی به خدا ندارد . لازم است بدانیک که اعتقاد قلبی یک فیزیک دان به خدا  که بی خدا قلمداد می شود به مراتب خیلی بیشتر از افرادی است که بصورت عرفانی خدا را قبول دارند . 

در بحث فرادرمانی شما از انرژی های کیهانی استفاده می کنید و نتیجه ان را نیز به صورت کامل میبینید ، تاثیرات روحی و روانی که درون شما شکل می گیرد تا مدت محدودی شما را به کیهان نزدیک می کند ؛ اما این راه درستی برای استفاده از انرژی های کیهان نیست

اگر از دید یک فیزیک دان به مساله نگاه کنید :

مطالعه یک کتاب ، مشاهده فیلم ، غذا خوردن و خیلی از کار های روز مره بسیار بیشتر از تلقین و فرادرمانی شما را تحت تاثیر کائنات قرار می دهد ، منشا آبی که شما مینوشید کائنات است ، پس از میلیارد ها سال تغییر در شکل جهان عناصر آب به وجود آمده است  پس نوشیدن آب نیز یک عمل کیهانیست و احساس رفع تشنگی یک فرادرمانی محسوب می شود .

مشکل اصلی مردم نادیده گرفتن اصل ماجراست ، شما بسیاری از مسائل کیهانی خاص و خارق العاده که در دنیا وجود دارد را نادیده می گیرید اما یک مصاحبه با فردی که خود را فرادرامنگر نام می برد را بسیار عجیب و معجزه آسا می بینید .

کمبود نسخه های  قابل فهم

مضمون اصلی نوشته های بالا این نیست که فرادرمانی و عرفان بطور کامل نقض و نادرست است ، اما به دلیل کمبود نسخه های قابل فهم عرفانی و خلا اساسی این مساله مهم برای مردم موجب این شده است که خلا موجود به هر وسیله ای پر شود و عده ای بدون دانش کافی اقدام به اشاعه عقاید یا تئوری های خود کنند .

اگر نگاهی اجمالی به آثار عرفای بزرگ و نامی ایران همچون عرفان مولانا ، فلسفه اشراق سهروردی ، مجموعه آثار استاد مطهری ، آثار ابو سعید ابوالخیر ، غزلیات حافظ  الهی نامه و آثار دیگر عطار  و بسیاری دیگر داشته باشیم عموما از باب ادبیات کهن و رسم زمانه به معنویات پرداخته اند که هرگز با علم نوین فیزیک در تضاد نیستند و می توان با کمی تحقیق و تفحص در آن ها به سطح بالایی از عرفان رسید .

اما متاسفانه به دلیل عدم توجه عموم مردم به چنین آثاری ، عرفان جدید و بعضا تاثیر گرفته از عرفان غرب که اساسا با فیزیک مدرن نیز در تضاد است تاثیر بسزایی بر افکار افرادی دارد که پا به عرصه عرفان و متافیزیک می گذارند .

این عرفان ها نمی تواند به صورت خود ساخته شکل گرفته باشد در نتیجه آمیخته ای از تمامی عرفان هاییست که با جهان امروز و نیاز عرفانی مردم زمان حاضر  سازگار است که در آن بهره گیری از آثار عرفانی کهن ایران به  وفور به چشم می خورد  و نباید غافل از این بود که این به نوعی سو استفاده از دانش و علم حقیقی است .

این چه شورست از تو درجان ای فرید  — نعره زن از صد زفان هل من مزید

گر کند شخص تو یک یک ذره گور —  کم نگردد ذرهٔ از جانت شور

گر تو با این شور قصد حق کنی —  در نخستین شب کفن را شق کنی

چون بود شورت بجان پاک در —  سر درین شور آوری از خاک بر

هم درین شور از جهان آزاد و خود — در قیامت میروی زنجیر کش

***

هرکتابی را که دانی سر بسر —- این یکی با جمله برکش برببر

گر نچربد از همه صد باره این —- زود کن چون پردهٔ خود پاره این

دیدهٔ انصاف بینت باز کن —- چشم جان پر یقینت باز کن

تا ببینی کار و بار این کتاب —- حل و عقد و گیر و دار این کتاب

هرکه گوهر دزد این دریا شود —- زود از تر دامنی رسوا شود

هر کرا دزدیدن از من دست داد — – همچو دزدانش بریده دست باد

گزیده ای از بخش چهلم مصیبت نامه عطار

دنیای فیزیکی

قبول مسائل عرفانی برای هر فرد منوط به لمس و درک عقلی و شعوری صورت مساله است ، کسی که صورت مساله ی فلسفی را درک نکند نمی تواند آن را بپذیرد لذا تمام افرادی که به موضوعی عقیده دارند و یا آن را به عنوان فرمول های سازنده زندگی برگزیده اند ، به نوعی آن را در زندگی خود احساس کرده اند .

بطور مثال تا شما نبینید فردی شفا یافته یا بیماری خود را توسط عوامل عرفانی و عقیده ای بهبود داده است نمی توانید به این موضوع باور داشته باشید ؛ اما کافیست خود شما یا یکی از بستگان شما شفا یافته باشد یا در هر صورت تاثیری عرفانی پذیرفته باشد ؛ در این حالت ذهن شما تا مدت های طولانی یا حتی تا اخر عمر به شدت نسبت به پذیرش این موضوع واکنش نشان می دهد و موجب این می شود که تمام حل مسائل پیرامونی خود را در شعوری کیهانی و یا خاصیتی ماورایی خلاصه کنید .

وظیفه بخش های مختلف مغز
وظیفه بخش های مختلف مغز

اما آیا حقیقت همین است ؟

فیزیک مدرن بطور ثابت شده بیان می دارد که روابط عاطفی و به اصطلاح شعور کیهانی می تواند فارق از فیزیک کلاسیک بر احساسات انسان تاثیر گذارد و از آنجا که ساختار مغز انسان به صورت کد ها و سیگنال های وابسته به فیزیک کلاسیک پردازش می شود ارتباط دورادور بین افراد ایجاد کند .

وقتی ما در دنیایی قرار داریم که فیلم ها توسط امواج ماهواره ای مخابره می شود ، اصوات به صورت امواج رادیو منتقل می شوند و تمام این اتفاقات حاصل از  تفکر و دانش بشر است ، آیا این که ما با دید خرافاتی به مسائلی بسیار کوچک مثل شفا گرفتن نظاره کنیم صحیح است ؟

مغزی که توانایی ساخت و تولید پیچیده ترین قطعات را دارد قطعا قابلیت های ناشناخته ای نیز دارد ، قابلیتی مثل تلپاتی و ارتباط روحانی بین افراد ؛ در این قسمت فلش بکی به فیزیک کوانتومی و دنیای نورونی خواهیم داشت .

سلول های نورونی مغز
سلول های نورونی مغز

نورون چیست ؟

مغز تقریبا از ۱۰۰ میلیارد سلول عصبی به نام نورون ساخته شده است. نورون ها توانایی شگفتی برای جمع آوری و انتقال سیگنال های الکتروشیمیایی دارند و مانند گیت ها و سیم ها در کامپیوتر هستند. نورون ها خصوصیات مشابهی دارند و ترکیب مشابهی با سلول های دیگر دارند اما از لحاظ الکتروشیمیایی به آنها اجازه می دهد تا سیگنال هایی را به فواصل دور مخابره کنند (از چند فوت یا چند متر) و پیام هایی را به یکدیگر مخابره کنند.

واکنش های عرفانی

هیچ گاه بدون کنش ، واکنشی صورت نمی پذیرد ؛ در علوم عرفانی و ماورائی مانند فرادرمانی فرد حتما باید واکنشی در خود ببیند تا پذیرای سایر مسائل این ایدئولوژی باشد ؛ اما غریب به اتفاق حامیان این ایدئولوژی اقرار بر این دارند که علت یا کنش های عرفانی برای ان ها نامعلوم است ازین رو ضریب خطا برای تصمیم گیری و قبول مسائل دیگر بسیار بالا خواهد رفت ؛ زمانی که ضریب اشتباهات بالا رود اصل ایدئولوژی با خطر موجه می شود و آن ایدئولوژی منسوخ و دچار واپاشی خواهد شد .

نتیجه گیری کلی

ایدئولوژی شعور کیهانی یا حلقه ها توسط افرادی مطرح شده است که اطلاعات لازم را برای ساخت ایدئولوژی عرفانی آن هم در تقابل با فیزیک را ندارند ، مسیر خوب و جالبی ایجاد شده است اما این ها فقط ظاهر سازی های مردم فریبانه است ، مبلغان و اساتید این فنون می توانند با تاثیر بر افکار و احساسات ، سکان دار افکار شما باشند و ” خود واقعی ” را از شما دور کنند ، به تدریج شما تحت تاثیر این ایدئولوژی های پوچ و بدون اگاهی قرار می گیرید و ممکن از سرمایه معنوی و اندوخته های مالی خود را تسلیم سران این ایدئولوژی نمایید .

اخطار ما به شما این است که حتما توسط منابع موثق بین المللی اقدام به فراگیری علوم ماورائی و عرفانی نمایید  و از هیچ دین و مکتبی به عنوان رفرنس و منبع استفاده نکنید . و هرگز یک شخص یا کتاب را تنها منبع الهامات خود قرار ندهید و از کتب مختلف و افراد مختلف مشاوره بگیرید .

نویسنده : اشکان مهین فلاح

منبع : myawards

لطفا دیدگاه خود را در پایین مطلب انتشار نمایید

برچسب ها

ashkan

با سلام ، از حضور ارزشمند شما در این سایت خوشحالم و امیدوارم مطلبی که مشاهده می فرمایید مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، نظرات با ارزش خود را حتما با ما در میان بگذارید.

نوشته های مشابه

6
دیدگاه بگذارید

avatar
3 موضوعات کامنت
3 پاسخهای موضوع
0 فالورها
 
بیشترین اظهار نظر را نشان دادند
دیدگاه های داغ
5 نویسندان دیدگاه
حامد رحمانیMohamadمهشیداشکان مهین فلاحنسیم نویسندگان دیدگاه های اخیر
  اشتراک  
جدید قدیمی بیشترین رای
اطلاع از
Mohamad
مهمان
Mohamad

سلام با تشکر از مطالب خوبتون ممکنه توضیح بدبد که عملی که در این حلقه با عنوان تششع دفاعی نام گرفته چی هست و افراد با این عمل دقیقا چه کار میکنند؟

مهشید
مهمان
مهشید

مطلبتون جالب بود و من میخوام تجربه خودمو براتون بنویسم. دو سال پیش توسط دوستم به عرفان حلقه دعوت شدم برای درمان بیماری که سالهاست آزارم میده البته من تو کلاسهاشون شرکت نکردم فقط طریقه ارتباط گرفتن رو به من یاد دادند که من بعد از دو یا سه جلسه حس مرگ و کابوسهای عجیبی رو تجربه کردم و تصمیم گرفتم دیگه این شیوه رو امتحان نکنم. ولی از اون موقع به بعد من همش دچار مشکلات عجیب و غریب و بیماریهای لاعلاجی میشم که دلیلشو پزشکان نمیدونن میخوام بدونم من واقعا ناآگاهانه موجودات مرموز فرازمینی رو به زندگیم دعوت… مشاهده ادامه »

نسیم
مهمان
نسیم

خیلی عالی
ممنون

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن